Політика конфіденційності | Gorenje Україна - Фото 1 Каталог товарів
Telegram glo
Список порожній
Політика конфіденційності | Gorenje Україна - Фото 20

Ласкаво просимо в офіційний
інтернет-магазин Gorenje

Договір оферти

Цей Договір є офіційним і публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://gorenje-shop.com/. Цей Договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати товарів, доставка товарів, повернення Товару, а також відповідальності за недобросовісне замовлення і всі інші умови Договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Замовлення підтверджено» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

Терміни та визначення.

1.1. Товар або Послуга - об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину і поміщений в «Кошик» або вже набутий Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2. Інтернет магазин - сайт Продавця за адресою https://gorenje-shop.com/. створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка отримує інформацію від продавця, розміщує замовлення з купівлі Товару, представленого на сайті Інтернет-магазину для цілей, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, юридична особа або фізична особа-підприємець.

1.4. Продавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «Ренклод ЛТД» (ЄДРПОУ 35945963) юридична особа, створена і діє відповідно до законодавства України, місцезнаходження якого: м Київ, вул. Івана Франка 18а, офіс 5. Продавцем також може бути інша юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про реалізовані товари та / або послуги, які пропонує. Найменування Продавця вказується в картці Товару на сайті і в документах на передачу Товару Покупцеві.

Предмет договору та порядок його укладення.

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах даного Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) і моментом повного і беззастережного прийняття Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розміщеної на сайті інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений в письмовій формі.

Порядок оформлення замовлення.

3.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через спеціальну форму «Кошика» або зробивши замовлення по електронній пошті або телефону, зазначеному в розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення Покупцеві в разі, якщо відомості, зазначені Покупцем при оформленні замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх недійсності.

Ціна товару.

4.1. Ціни на Товари і послуги визначаються Продавцем самостійно і вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на товари та послуги вказані на сайті в гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2. Ціни на товари і послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку в залежності від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість доставки Товару та інших супутніх послуг вказана на сайті інтернет-магазину.

Права та обов'язки сторін.

5.1. Продавець зобов'язується:

5.1.1. Передати Покупцеві товар відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на товари та послуги в односторонньому порядку, поміщаючи їх на сайті інтернет-магазину. Всі зміни вступають в силу з моменту їх опублікування.

5.3. Покупець зобов'язується:

5.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, а також тарифів (цін), пропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2. Для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого товару.

Умови повернення товару.

6.1. Покупець має право на повернення продавцю непродовольчих товарів належної якості, якщо він не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний ним за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня покупки. Повернення Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Перелік Товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених в цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2. Повернення Покупцю вартості Товару належної якості провадиться протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту його отримання Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, відповідно до чинного законодавства України. Вартість Товару підлягає поверненню шляхом поштового або банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця і Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

6.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків в товарі, Покупець в порядку та в строки, встановлені законодавством України, має право пред'явити продавцю вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред'явленні вимог про безоплатне усунення недоліків термін на це відраховується від дати отримання Товару Продавцем. В такому випадку доставка малогабаритних товарів і товарів вагою менше п'яти кілограм Продавцю і їх повернення Покупцеві здійснюються за рахунок останнього.

6.4. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», здійснюється Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, письмової заяви за зразком, який відправить менеджер нашого магазину за запитом Покупця.

6.5. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або обставин непереборної сили.

Відповідальність сторін.

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію товару.

7.3. У разі обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору маються на увазі події, що носять надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти їх розумними заходами.

7.4 ТОВ «Ренклод ЛТД» (крім випадків, коли ТОВ «Ренклод ЛТД» є продавцем) НЕ несе відповідальності перед покупцями за виконання замовлення Продавцем і пов'язаними з цим питаннями, зокрема, але не виключно: за відповідність умов пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність товару, за прострочення доставки товару, за якість товару, за належне виконання гарантійних зобов'язань постачальниками і / або виробниками.

7.5 Зазначені на Сайті умови є попередніми умовами продажу товару. Умови придбання Товару можуть змінюватися постачальниками / продавцями, після прийняття замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Покупцю.

7.6 Відповідальність продавця при зміні умов придбання товару в порівнянні з вказаними на Сайті обмежується тим, що покупець має право відмовитися від придбання Товару і вимагати у продавця повернення сплачених за нього коштів (якщо вони були фактично сплачені Покупцем до моменту передачі Товару).

Захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформлення замовлення, Покупець дає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (в тому числі передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторських і кур'єрським організаціям , будь-яким Банкам і / або фінансовим установам і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд ТОВ «Ренклод ЛТД», а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідність її дійсності.

Інформаційні повідомлення.

9.1. Реєструючись на сайті Інтернет-магазину, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від продавця і його партнерів, що діють на підставі Договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (СМС) і електронної пошти.

9.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки в розділі «Мій кабінет» на сайті Інтернет-магазину.

Використання матеріалів, розміщених на сайті.

10.1. Сайт Інтернет-магазину містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, що охороняються законом, включаючи, але без обмежень, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

10.2. Весь вміст сайту Інтернет-магазину охороняється законодавством України та міжнародними договорами.

10.3. Покупець або будь-які інші треті особи не мають права використовувати матеріали, розміщені на сайті Інтернет-магазину, а саме: вносити зміни, копіювати, публікувати, передавати третім особам і т.д.

Порядок вирішення спорів, територія дії та внесення змін до цього Договору.

11.1. Цей Договір укладено на території України і діє в рамках чинного законодавства України.

11.2. Всі суперечки, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець або Продавець має право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни в Договір також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Порядок вступу в силу і розірвання договору.

12.1. Цей Договір є договором публічної оферти і вступає в силу з моменту його розміщення на сайті https://gorenje-shop.com/. Договірні відносини зберігають силу до повного виконання сторонами своїх зобов'язань, за винятком випадків його дострокового розірвання.

12.2. Цей Договір не має остаточної дати припинення дії, і діє відносно замовлень і угод скоєних на момент його розміщення у відповідному розділі на сайті https://gorenje-shop.com/. У разі заміни його іншими договором оферти, даний договір припиняє свою дію для все подальших угод. Даний договір також може припинити свою дію у випадках передбачених чинним законодавством України.

Назад
Кошик
Кошик поки що порожній
Назад
Сравнение
Список порожній